Διαγνωστικές Υπηρεσίες

Ελαστογραφία

aixplorer-ultimate

Υπερηχοτομογράφος Aixplorer Ultimate με Eλαστογραφια

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  Η ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η Ελαστογραφία  αποτελεί μια νέα επαναστατική  απεικονιστική μέθοδο των υπερήχων η οποία δίνει πληροφορίες για την σκληρότητα των ιστών , βοηθώντας στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, κυρίως σε όργανα όπως ο μαστός και ο θυρεοειδής.

Είναι μια ανώδυνη και γρήγορη  μέθοδος  χωρίς ακτινοβολία , που εφαρμόζεται  κατά τη διάρκεια της υπερηχογραφικής εξέτασης  και επί συγκεκριμένων ευρημάτων , όταν ο ιατρός κρίνει πως είναι απαραίτητο.

Βασίζεται στο γεγονός πως ορισμένες παθήσεις , όπως οι κακοήθεις οδηγούν σε αύξηση της σκληρότητας των ιστών διαφοροποιώντας τους από τους παρακείμενους φυσιολογικούς.

Ο συνδυασμός συμβατικής υπερηχοτομογραφίας και ελαστογραφίας επιτρέπει στον εξεταστή να εκτιμήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πιθανότητα κακοήθειας και να περιορίσει τις βιοψίες τουλάχιστον σε βλάβες που εκτιμώνται καταρχήν ως καλοήθεις.

Επιπλέον κατά τη διενέργεια βιοψίας η ελαστογραφία βοηθά στο να κατευθυνθεί η βελόνα  στο πλέον σκληρό σημείο της βλάβης, βελτιώνοντας της αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της βιοψίας/παρακέντησης.

Τύποι ελαστογραφίας

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ελαστογραφίας με τις Strain  και Shear Wave  να έχουν επικρατήσει στη μελέτη του μαστού και του θυρεοειδούς.

Η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη  μέθοδος της ShearWave ελαστογραφίας (SWE) απαλλάσσεται από τους περιορισμούς της παλαιότερης γενιάς Strain που βασίζεται στην άσκηση πιέσεων στην βλάβη από τον χρήστη. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται τα τεχνικά σφάλματα αλλά και οι μεγάλες αποκλίσεις στις μετρήσεις που πραγματοποιούνται από διαφορετικούς εξεταστές.

Τα Shear Waves είναι εγκάρσια κύματα που φέρονται κάθετα προς την δέσμη των υπερήχων και ταξιδεύουν στο σώμα ανάλογα με την σκληρότητα των ιστών. Η ταχύτητα τους αποτυπώνεται σε χρωματικό χάρτη,  έτσι ώστε να αναδειχθούν οι παθολογικοί ιστοί. Πλεονέκτημα του (SWE) ελαστογραφίας είναι η ποσοτικοποίηση της ταχύτητας /σκληρότητας σε μονάδα μέτρησης (kpa).

Η μέθοδος αυτής είναι η μοναδική πλήρως επαναλήψιμη και μη εξαρτώμενη από τον εξεταστή.

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΕφαρμογές της SWE  ελαστογραφίας

  • Μαστός. Πολυκεντρικές μελέτες έχουν δείξει την ελαστογραφία ως μια πολύ σημαντική απεικονιστική μέθοδο στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Επιπλέον επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ιστών και των όγκων μετά από χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία.
  • Θυρεοειδής. Η ελαστογραφία η συμβάλει στην διάκριση των ύποπτων όζων και βοηθά τον εξεταστή στην περαιτέρω κατευθυνόμενη παρακέντηση (FΝΑ).
  • Ήπαρ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες η εφαρμογή της (SWE) ελαστογραφίας στο ήπαρ αποτελεί αξιόπιστη , μη επεμβατική εξέταση για την βαθμιδοποίηση της ινώσεως στο ηπατικό παρέγχυμα, σε περιπτώσεις χρόνιας ηπατοπάθειας ή στη διερεύνηση τους.
  • Άλλα όργανα. Ήδη πραγματοποιούνται έρευνες για τη χρήση της ελαστογραφίας στο υπερηχογράφημα του μυοσκελετικού, των λεμφαδένων, των όρχεων και των μαλακών μορίων, ενώ με την χρήση κατάλληλων κεφαλών έχει αποδεδειχθεί η αξία της μεθόδου στη διάγνωση κακοήθων βλαβών στη μήτρα και τον προστάτη.

Καλέστε μας

Κλείσε σήμερα ραντεβού για έναν πλήρη έλεγχο υγείας

Κλείσε Ραντεβού 26450 21009
Μετάβαση στο περιεχόμενο