Διαγνωστικές Υπηρεσίες

Κατ’ Οίκον Εξετάσεις

shutterstock_126288122

ΚΑΤ' ΟΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ & TRIPLEX ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ & TRIPLEX

Η Ακτινοδιαγνωση Λευκάδας, πρωτοπόρος στις υπηρεσίες  υγείας , παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης όλης της γκάμας των ΥΠΕΡΗΧΩΝ-TRIPLEX ακόμη και κατ΄ οίκον.

Το  σύγχρονο φορητό σύστημα  υπερηχοτομογράφου MINDRAY που διαθέτουμε,  με  διαστάσεις ενός φορητού υπολογιστή, μπορεί να μεταφερθεί παντού. Κατά συνέπεια παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης άριστης  ποιότητας  εξετάσεων ακόμη και σε άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Καλέστε μας

Κλείσε σήμερα ραντεβού για έναν πλήρη έλεγχο υγείας

Κλείσε Ραντεβού 26450 21009
e-bannerespaEΤΠΑ728X90