Διαγνωστικές Υπηρεσίες

Κατ’ Οίκον Εξετάσεις

shutterstock_126288122

ΚΑΤ' ΟΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ & TRIPLEX ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ & TRIPLEX

Η Ακτινοδιαγνωση Λευκάδας, πρωτοπόρος στις υπηρεσίες  υγείας , παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης όλης της γκάμας των ΥΠΕΡΗΧΩΝ-TRIPLEX ακόμη και κατ΄ οίκον.

Το  σύγχρονο φορητό σύστημα  υπερηχοτομογράφου MINDRAY που διαθέτουμε,  με  διαστάσεις ενός φορητού υπολογιστή, μπορεί να μεταφερθεί παντού. Κατά συνέπεια παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης άριστης  ποιότητας  εξετάσεων ακόμη και σε άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Καλέστε μας

Κλείσε σήμερα ραντεβού για έναν πλήρη έλεγχο υγείας

Κλείσε Ραντεβού 26450 21009
Μετάβαση στο περιεχόμενο