Διαγνωστικές Υπηρεσίες

Βιοψία Μαστού

Βιοψία Μαστού

Βιοψία δια κόπτουσας βελόνας (core biopsy)

Έχει ως  σκοπό την  λήψη ιστοτεμαχίων από ύποπτες μάζες ή περιοχές στο μαστό για να  τεθεί η οριστική διάγνωση .

Προετοιμασία

Οι ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα  για την πηκτικότητα του αίματος  καλούνται να  διακόψουν την αγωγή  τους,  σε συνεννόηση πάντα  με τον  θεράποντα ιατρό τους .

Διαδικασία

Πριν την βιοψία, αφού η περιοχή αποστειρωθεί, γίνεται τοπική αναισθησία με ξυλοκαίνη. Στη συνέχεια, μέσο μιας μικρής τομής στο δέρμα( 1-2χιλ) , τοποθετείται η  ειδική συσκευή  βιοψίας.  Με τη  βοήθεια των υπερήχων ο ειδικός ιατρός  κατευθύνει τη βελόνα  στη βλάβη και  λαμβάνονται τουλάχιστον πέντε δείγματα από διαφορά σημεία .

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία στο σημείο της βιοψίας τοποθετείται για μερικά λεπτά πάγος και  ασκείται πίεση. Η  τομή δεν χρειάζεται ράμματα παρά μόνο μικρά αυτοκόλλητα (steri strips).

Το υλικό της βιοψίας τοποθετείται σε διάλυμα φορμόλης και αποστέλλεται σε παθολογοανοτομικό εργαστήριο .

Η βιοψία δια κόπτουσας βελόνας θεωρείται στις μέρες μας η πιο ασφαλής μέθοδος για τον πλήρη έλεγχο οποιασδήποτε βλάβης, αφού  εκτός από την ιστολογική ταυτοποίηση, παρέχει  τη  δυνατότητα  πλήρους  ανοσοιστοχημικού  ελέγχου. Κατά συνέπεια  ο χειρουργός μαστού  έχει μια πλήρη εικόνα  της βλάβης, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση ύπαρξης ιστολογικής  εξέτασης μετά από διενέργεια  κανονικού χειρουργείου. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό αντιμετώπισης της βλάβης, για το αν δηλαδή θα πρέπει να αφαιρεθεί η βλάβη και αν ναι ,για τον τύπο του χειρουργείου που θα πρέπει να γίνει.

Τα αποτελέσματα της βιοψίας συνήθως είναι έτοιμα σε 3-4 εργάσιμες ημέρες.

Επιπλοκές

Η πιο συνηθισμένη  επιπλοκή είναι το  τοπικό αιμάτωμα  η όποια  ελαχιστοποιείται με την σωστή πίεση και την τοποθέτηση πάγου, άλλες λιγότερο συχνές επιπλοκές είναι  η τοπική φλεγμονή και  ο πνευμοθώρακας ( τρώση του υπεζωκότα ) .

Βιοψία μαστού  δια λεπτής βελόνης (FNA)-Παρακέντηση 

Η συγκεκριμένη βιοψία είναι μια διαδικασία απλή που συνήθως δε  χρειάζεται τοπική  αναισθησία καθώς  είναι σχετικά  ανεκτή από όλες τις γυναίκες .

Ενδείξεις παρακέντησης :

  • Σε κυστικές αλλοιώσεις τόσο για διερεύνηση του υγρού ,όσο και  για  ανακούφιση της συμπτωματολογίας σε περιπτώσεις επώδυνων  κύστεων.
  • Σε αποστήματα μαστού.
  • Σε  ύποπτους λεμφαδένες.
  • Σε ύποπτες μάζες.

Προετοιμασία

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία, ούτε είναι απαραίτητη η διακοπή της  αντιπηκτικής αγωγής, αφού η μέθοδος είναι ελάχιστα επεμβατική.

Διαδικασία

Η εξέταση  διενεργείται σε ύπτια θέση .

Το σημείο στο οποίο  πρόκειται να γίνει η παρακέντηση  αποστειρώνεται με ειδικό αντισηπτικό διάλυμα. Στη συνεχεία, με τη  βοήθεια των υπερήχων,  η βελόνα καθοδηγείται στη  βλάβη όπου γίνεται αναρρόφηση υγρού αν πρόκειται για κύστη, ή κύτταρων αν πρόκειται για συμπαγή μάζα .

Το υλικό, αφού επεξεργαστεί κατάλληλα, αποστέλλεται σε κυτταρολογικό εργαστήριο και σε 3-4 εργάσιμες μέρες  έχουμε το αποτέλεσμα .

Μετά την παρακέντηση η εξεταζόμενη  μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις καθημερινές της δραστηριότητες .

Καλέστε μας

Κλείσε σήμερα ραντεβού για έναν πλήρη έλεγχο υγείας

Κλείσε Ραντεβού 26450 21009
Μετάβαση στο περιεχόμενο